ZACHOWEK

POZEW O ZAPŁATĘ OKREŚLONEJ SUMY PIENIĘŻNEJ

w stosunku do spadkobierców, którzy otrzymali spadek.

 

Dowiedz się więcej o zachowku w biznesie


Czym jest zachowek?

Zachowek to prawo dające możliwość wystąpienia z pozwem o zapłatę określonej sumy pieniężnej w stosunku do spadkobierców, którzy otrzymali spadek.Uwaga! Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku przedawnia się
z upływem lat trzech lub pięciu w zależności od daty ogłoszenia testamentu.


Uprawnieni do zachowku

Dowiedz się komu przysługuje prawo do zachowku, a komu nie przysługuje.


Do zachowku nie mają prawa następujące kategorie osób:

  • Małżonek, gdy spadkodawca wystąpił o rozwód z winy tego małżonka i zmarł w trakcie sprawy rozwodowej.
  • Osoba z tych uprawnionych do zachowku, która na mocy umowy ze spadkodawcą zawartej w formie aktu notarialnego zrzekła się dziedziczenia. Należy jednak badać treść takiej umowy, ponieważ może ona obejmować tylko zrzekającego się, a nie jej zstępnych (dzieci, wnuki), które wówczas zachowają prawo do żądania zachowku.
  • Osoba, która odrzuciła spadek czyli nie chciała dziedziczyć i otrzymać spadku; Odrzucenie spadku wymaga złożenia oświadczenia przed notariuszem lub przed sądem.
  • Osoba, która została uznana za niegodną.
  • Osoba, która została wydziedziczona.

Ostatnia kategoria osób – tj. osoby wydziedziczone wymaga rozwinięcia.
Spadkodawca może wydziedziczyć swoje dzieci, małżonka oraz rodziców tylko w testamencie. Wola wydziedziczenia musi wynikać z treści testamentu. Przyczyny wydziedziczenia są ograniczone do wskazanych w Kodeksie cywilnym.


Do przyczyn wydziedziczenia zalicza się:

  • Uporczywe postępowanie w sposób sprzeciwiający się woli spadkodawcy, zgodnej z zasadami współżycia społecznego.
  • Dopuszczenie się przez spadkobiercę umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy lub osób bliskich spadkodawcy przeciwko zdrowiu, życiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.
  • Uporczywe niewypełnianie przez spadkobiercę obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

POTRZEBUJESZ PORADY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ustalanie kwoty zachowku

Obliczenie zachowku to ustalenie wysokości kwoty pieniężnej, jakiej osoba uprawniona do zachowku może domagać się od spadkobiercy lub obdarowanego obowiązanego do zapłaty zachowku.


Zasadą jest, iż kwota zachowku wynosi połowę wartości przedmiotów spadku (regułą jest to, iż spadek to majątek rzeczowy), jakie przysługiwałyby danej osobie, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe. W przypadku osób małoletnich i stale niezdolnych do pracy wysokość zachowku zwiększa się do 2/3 udziału. Zachowek jest zawsze w postaci pieniężnej.

Do zachowku dolicza się darowizny uczynione przez spadkodawcę na rzecz osób uprawnionych do zachowku. Tego rodzaju darowizny w praktyce zmniejszają kwotę zachowku osoby uprawnionej. Darowizna podlega doliczeniu niezależnie od tego, czy nadal znajduje się u osoby uprawnionej, czy też uległa zużyciu bądź zniszczeniu. W przypadku obliczania zachowku na rzecz wnuków spadkodawcy, na należny im zachowek, zalicza darowizny nie tylko na jego rzecz, lecz również darowizny dokonane na rzecz jego rodzica, czyli dziecka spadkodawcy.

Do zachowku nie dolicza się:

Drobnych darowizn.

 

Dokonanych przed więcej niż 10 laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami bądź uprawnionymi do zachowku.

Darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, gdy nie miał dzieci, chyba, że darowizna została dokonana na mniej niż 300 dni przed urodzeniem się dziecka.

Przy ustalaniu zachowku dla małżonka darowizn dokonanych przed zawarciem małżeństwa.

Strona korzysta z ciasteczek. Korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close